ความรู้สำหรับเด็ก เสริมความรู้สำหรับเด็ก เลี้ยงลูกให้ฉลาด

เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด เช้า เย็น คลิปเรียนภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับ เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด เช้า เย็น คลิปเรียนภาษาอังกฤษ
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ , คลิปเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด

เคล็ดลับ เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด เช้า เย็น คลิปเรียนภาษาอังกฤษ
อ่านบทความ-เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเต­ิม (ฟรี) ได้ที่
www.ThaiBizSolutions.com และ www.NakedEnglish.net
หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง]
Follow เราได้ที่: facebook.com/ThaiBizSolutions

เพิ่มเติม ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด 

การทักทาย (Greetings) การทักทาย คำทักทายที่ควรทราบมีดังนี้

 • Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
 • Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
 • Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
 • Good day สวัสดี (ตลอดวัน)
 • Hello/Hi สวัสดี (เพื่อนหรือคนรู้จักทั่วไป)

การสอบถามทุกข์-สุข สำนวนที่ใช้สอบถามว่าสบายดีหรือ ได้แก่

 • How are you? (เน้นเรื่องสุขภาพ)
 • How are you going? (อังกฤษ) How are you doing? (อเมริกัน)
 • How’s it going? (เน้นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน)
 • How have you been? (ในกรณีนาน ๆ เจอกันที)
 • How’s your life?
 • How’s everything?
 • How are things (with you)?

การตอบ ตัวอย่างการตอบ ได้แก่

 • (I’m) fine, thanks. And you? สบายดี ขอบคุณ แล้วคุณล่ะ
 • Good. สบายดี
 • Very well สบายดีมาก
 • I’m O.K. ก็ดี
 • So so. ก็งั้น ๆ
 • Not (too) bad ก็ไม่เลว
 • Great! เยี่ยม, วิเศษ

การอำลา (Leave Taking) การอำลา ตัวอย่างคำกล่าวลา ได้แก่

 • See you again….. พบกันใหม่ ….. (เป็นทางการ) เช่น
  (เช่น See you again tomorrow/next time/next week/next month/next year/on Monday. เป็นต้น)
 • See you later/soon/then. เดี๋ยวเจอกันนะ
 • Have a nice day/time. โชคดีนะ/วันนี้ขอให้มีความสุขนะ
 • Have a nice holiday. ขอให้มีความสุขในวันหยุดนะ
 • Have a nice weekend. ขอให้มีความสุขในวันสุดสัปดาห์นะ
 • Have a good time. ขอให้มีความสุขนะ/ขอให้เที่ยวให้สนุกนะ
 • Have a good/nice trip ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะ
 • Take care (of yourself) ดูแลตัวเองด้วย/รกษาเนื้อรักษาตัวด้วย ั
 • Sweet dreams / Sleep well ฝันดีนะ/นอนหลับให้สบายนะ
 • Good luck./Be successful. โชคดี/ขอให้ประสบความสำเร็จ
 • Good night. ราตรีสวัสดิ์/ไปแล้วนะ (ใช้ลาตอนกลางคืน)
 • Goodbye/Bye ไปแล้วนะ/ไปล่ะ

การแนะนำตนเองและผู้อื่น (Introducing Oneself and Others)

การแนะนำตนเอง

 • Let me introduce myself. ขอแนะนำตัวเอง
 • May I introduce myself? ขอแนะนำตัวเอง
 • I’m/My name’s Udom Chaiyo. ผมชื่ออุดม ไชโย
 • I’m Thai. ฉันเป็นคนไทย
 • I’m from Thailand. ผมมาจากประเทศไทย
 • I’m a student at …….. College. ฉันเป็นนักเรียนที่วิทยาลัย …..
 • I study at …………… College. ผมเรียนอยู่ที่วิทยาลัย …..
 • I’m teaching at …………… College. ผมสอนอยู่ที่วิทยาลัย …..
 • I’m a teacher of ….. at ….. College. ผมเป็นครูวิชา ….. ที่วิทยาลัย …..
 • I work at ….. College. ฉันทำงานที่วิทยาลัย …..
 • I live in Chonburi. ผมอยู่ชลบุรี
 • I’m in the first year. ผมอยู่ปี 1
 • I’m a second year student. ฉันเป็นนักเรียนปี 2
 • I study ………………. ผมเรียนสาขา ……..
 • My field of study is …………. สาขาวิชาที่ผมเรียนคือ …………
 • My college is in Rayong. วิทยาลัยฉันอยู่ที่ระยอง

อื่น ๆ

 • Certificate of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • Diploma of Vocational Education ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

การแนะนำผู้อื่น

 • This is Peter. นี้คือปีเตอร์
 • I’d like you to know Peter. ผมอยากให้คุณรู้จักปีเตอร์
 • I’d like to introduce you to Wanna. ผมอยากแนะนำคุณให้รู้จักวรรณา
 • I want to introduce my friend May. ผมอยากจะแนะนำเมย์เพื่อนผม
 • I want you to meet my friend John. ผมอยากให้คุณพบจอห์นเพื่อนผม
 • Here’s Sawat and that’s Suphon. นี่สวัสดิ์ และนั่นสุพล

คำแสดงความยินดีที่ได้รู้จัก ได้แก่

 • (It’s) nice/good to meet/see you.
 • (I’m) pleased to meet/see you.
 • (I’m) glad to meet/see you.
 • It’s a pleasure to meet you.

การตอบ ให้เพิ่มคำว่า too ที่หมายถึง ‘เช่นเดียวกัน’ เช่น

 • Nice to see you, too. ยินดีที่ได้รู้จักเช่นเดียวกัน

การให้และขอข้อมูลส่วนบุคคล (Giving and Asking for Personal Information)

ข้อมูลส่วนตัว

 • How old are you? คุณอายุเท่าไร
  (I’m) seventeen. ผมอายุ 17 ปี
 • How tall are you? คุณสูงเท่าไร
  I’m 170 centimeters tall. ฉันสูง 170 ซ.ม.
 • How much do you weigh? คุณหนักเท่าไร
  (I weigh) 65 kilograms. (ผมหนัก) 65 กิโลกรัม

ข้อมูลครอบครัว

 • How many people are there in your family? มีกี่คนในครอบครัวคุณ
 • How many brothers and sisters do you have? คุณมีพี่น้องกี่คน
  I have 2 brothers/sisters. ผมมีพี่น้องผู้ชาย/หญิง 2 คน
  I don’t have any brothers or sisters. ผมไม่มีพี่น้องเลย
  There are 7 people in my family. ครอบครัวผมมี 7 คนด้วยกัน
 • My grandparents live with us. ปู่ ย่า (ตา ยาย) อยู่กับเราด้วย
 • What does your father do? พ่อคุณทำงานอะไร
  My father is a teacher. พ่อผมเป็นครู
 • Does your mother work? แม่คุณทำงานหรือเปล่า
  She works with government. แม่เป็นข้าราชการ
  She doesn’t work. แม่ไม่ได้ทำงาน
 • What do you want to be (in the future)? คุณอยากเป็นอะไร (ในอนาคต)
  I want to be a pilot. ผมอยากเป็นนักบิน
  I haven’t decided yet. ยังไม่ได้ตัดสินใจ

การขอบคุณ (Thanking) การขอบคุณ สำนวนที่ใช้ในการขอบคุณ ได้แก่

 • Thanks you (very much). ขอบคุณ (มาก)
 • Thanks (a lot). ขอบใจ (มาก)
 • Thank you for …………….. ขอบคุณสำหรับ เช่น
 • Thank you for your present. ขอบคุณสำหรับของขวัญ
 • Thank you for everything. ขอบคุณสำหรับทุกอย่าง
 • Thank you for your help. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
 • I really appreciate that. ผมรู้สึกประทับใจจริง ๆ

การตอบรับคำขอบคุณ

 • You’re welcome. ไม่เป็นไร
 • Don’t mention it. ไม่เป็นไร
 • Not at all. ไม่เป็นไร
 • It’s nothing. ไม่เป็นไร
 • That’s all right. / That’s O.K. ไม่เป็นไร
 • (It’s) a pleasure. ด้วยความยินดี
 • My pleasure./With pleasure. ด้วยความยินดี
 • Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย
 • No problem. ไม่มีปัญหา

การขอโทษ (Apologizing)การขอโทษ สำนวนที่ใช้ในการขอโทษ ได้แก่

 • I’m sorry. ผมขอโทษ
 • I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า
 • I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก
 • Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ
 • Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน
 • Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การให้อภัย สำนวนที่ใช้ในการตอบรับคำขอโทษ

 • That’s all right. ไม่เป็นไร (ตอบรับคำขอโทษ)
 • Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย
 • No problem. ไม่มีปัญหา
 • That’s O.K. หรือ I’m O.K. ไม่เป็นไร หรือ ผมไม่เป็นไร

การถามเวลา (Asking for Time)
การถาม

 • Excuse me. What time is it? ขอโทษครับ กี่โมงแล้วครับ
 • Could you tell me the time, please? ขอโทษครับกี่โมงแล้ว
 • Do you have a time? กี่โมงแล้ว (คุณมีนาฬิกาไหม)

การตอบ

 • (It’s) seven o’clock. 7 นาฬิกา
 • Six twenty/Twenty past six 6.20
 • Five to four/Three fifty-five 3.55
 • A quarter past eight/Eight fifteen 8.15
 • Half past ten/Ten thirty 10.30
 • A quarter to ten/Nine forty-five 9.45
 • Noon เที่ยงวัน
 • Midnight เที่ยงคืน
 • In the morning ตอนเช้า
 • In the afternoon ตอนบ่าย
 • In the evening ตอนเย็น
 • At night ตอนกลางคืน

การถามชื่อ ที่อยู่และการเรียน (Asking about Name, Address, Study and Work)

การถามชื่อ

 • What’s your name? คุณชื่ออะไร
 • What’s your surname? นามสกุลอะไร
  (family name, last name, second name = นามสกุล)

การถามที่อยู่

 • Where are you from? คุณมาจากไหน
 • Where do you come from? คุณมาจากไหน
 • Where do you live? คุณอยู่ที่ไหน
 • Where are you staying now? ตอนนี้คุณพักอยู่ที่ไหน
 • What is your village? คุณอยู่หมู่บ้านอะไร
 • What’s your address? ที่อยู่ของคุณคืออะไร
 • Could I/May I have your address? ขอทราบที่อยู่ของคุณได้ไหม
 • Could you tell/give me your address? กรุณาบอกที่อยู่ของคุณได้ไหม
 • Could you write your address for me? กรุณาเขียนที่อยู่ของคุณได้ไหม

การถามเกี่ยวกับการเรียน

 • What do you study? คุณเรียนอะไร
 • Where do you study? คุณเรียนที่ไหน
 • What is your school? โรงเรียนคุณอยู่ที่ไหน
 • What school are you in? คุณอยู่โรงเรียนอะไร
 • What year are you in? คุณอยู่ปีไหน/ชั้นอะไร
 • Do you have a part-time job? คุณมีงานพิเศษหรือเปล่า

การถามทิศทาง (Asking for Directionx)

การถามทิศทาง

 • Excuse me. ขอโทษครับ (ใช้เริ่มก่อนการถาม)
 • Do you know where …… is? คุณรู้ไหมว่า ……. อยู่ที่ไหน
 • Do you know where Michael is? คุณรู้ไหมว่า ไมเคิลอยู่ที่ไหน
 • Do you know where the toilet is? คุณรู้ไหมว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหน
 • Do you know the way to….? คุณรู้จักทางที่จะไป .. ไหม
 • Where is the nearest public telephone? โทรศัพท์สาธารณะใกล้ทีสุดอยู่ที่ไหน
 • How can I get to…..? ไม่ทราบว่าผมจะไป …. ได้อย่างไร

การบอกทิศทาง

 • Turn left. / Turn right. เลี้ยวซ้าย / เลี้ยวขวา
 • On the left. / On the right. ทางซ้าย / ทางขวา
 • Go straight. ตรงไปข้างหน้า
 • Go straight on./Go ahead. ตรงไปข้างหน้า
 • Go past. / Walk past. เดินผ่านไป
 • Keep going until you get to…. เดินไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง…..
 • Take the first/second turn. เลี้ยวที่แยกแรก / แยกที่สอง
 • It’s near/close to ….. มันอยู่ใกล้กับ
 • It’s not far from here. ไม่ไกลจากที่นี่
 • It’s very far from here. มันไกลจากที่นี่มาก
 • It’s 5 kilometers from here. มันอยู่ห่างจากนี่ 5 กิโลเมตร
 • It’s about 500 meters away from here. มันอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ 500 เมตร

การสอบถามเรื่องสุขภาพ (Asking about Health)

คำถาม

 • Are you all right? เธอสบายดีหรือ
 • What’s the matter? เป็นอะไรครับ
 • What’s the matter with you? มีเรื่องอะไรเกิดขึ้น (กับคุณ) หรือ
 • What happened? เกิดอะไรขึ้นหรือ
 • What are your symptoms? อาการของคุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • Do you have a headache? คุณมีอาการปวดศีรษะไหม
 • Do you have fever/high temperature? ตัวร้อนหรือไข้ขึ้นไหม
 • How do you feel now? ตอนนี้คุณรู้สึกอย่างไร
 • Did you get hurt? คุณเจ็บหรือเปล่า

สำนวนอื่น ๆ

 • You look very well. คุณดูมีความสุขดีนะ
 • You don’t look well. เธอดูไม่สบายเลยนะ
 • You look (very) pale. เธอดูหน้าซีด (มาก)
 • I feel better./I’m getting better. ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้ว
 • I feel sick. ฉันรู้สึกไม่สบาย
 • I am all right now. ตอนนี้ฉันสบายดี
 • I’m much better. ฉันดีขึ้นมากเลย
 • I have a headache/toothache. ฉันปวดหัว/ปวดฟัน
 • I have a stomachache/backache. ฉันปวดท้อง/ปวดหลัง
 • I have a sore eye/throat. ฉันเจ็บตา/เจ็บคอ
 • I have a cold. ฉันเป็นหวัด
 • I have a slight fever. ฉันเป็นไข้นิดหน่อย
 • I feel chilly/dizzy. ฉันรู้สึกหนาวสั่น/มึนหัว
 • I have a terrible cold. ฉันเป็นหวัดรุนแรงมาก
 • My leg hurts. เจ็บขา
 • I guess I’m just tired. ฉันคิดว่า ฉันแค่เหนื่อยเท่านั้น
 • It’s nothing. How come? ไม่มีอะไรหรอก ทำไมหรือ
 • You should stay in bed. เธอควรจะกลับไปนอนพักผ่อนดีกว่า
 • You should see a doctor. เธอควรจะไปนอนดีกว่า
 • You should take some medicines. เธอควรจะกินยาดีกว่า
 • It’s not serious. ไม่ร้ายแรงหรอก

ศัพท์อื่น ๆ

 • an earache ปวดหู
 • a cough อาการไอ
 • a burn แผลไฟไหม้
 • bruise แผลถลอก
 • stress อาการเครียด
 • sore muscles ปวดกล้ามเนื้อ
 • the hiccups อาการสะอึก
 • aspirin ยาแอสไพริน
 • eye drops ยาหยอดตา
 • ear drops ยาหยอดหู
 • pill/tablet ยาเม็ด
 • bandages ผ้าพันแผล
 • constipation โรคท้องผูก
 • asthma โรคหืด
 • high blood pressure ความดันโลหิตสูง
 • hemorrhoids ริดสีดวงทวาร
 • skin disease โรคผิวหนัง
 • ambulance รถพยาบาล
 • homesick โรคคิดถึงบ้าน
 • a rash ผื่นคัน
 • an allergy อาการแพ้
 • prescription ใบสั่งยา
 • diabetes โรคเบาหวาน
 • injection การฉีดยา

การพูดคุยเกี่ยวกับสภาพอากาศ (Talking about Weather)

 • How do you think about the weather in Thailand?
  คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอากาศที่เมืองไทย
 • How is the weather like in Canada?
  แล้วที่แคนาดาอากาศเป็นอย่างไร
 • There are three seasons in Thailand.
  ประเทศไทยมี 3 ฤดู
 • What are they?
  มีฤดูอะไรบ้าง
 • Winter, summer, and rainy seasons.
  ฤดูหนาว ร้อน และฝน
 • We don’t have spring and autumn.
  เราไม่มีฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วง
 • Could you tell me about the weather in each season?
  ช่วยเล่าเกี่ยวกับอากาศในแต่ละฤดูให้ฟังหน่อยได้ไหม
 • How long is each season?
  แต่ละฤดูนานเท่าไร
 • The weather is good today, isn’t it?
  วันนี้อากาศดีนะ
 • I like this kind of weather.
  ฉันชอบอากาศแบบนี้

การเสนอให้ความช่วยเหลือ (Offering Help)

การเสนอ สำนวนที่มักใช้ ได้แก่

 • Can I help you? มีอะไรให้ผมช่วยไหม
 • Would you like me to help you? คุณอยากให้ฉันช่วยไหม
 • Let me help you with this. ขอให้ผมช่วยคุณเรื่องนี้เถอะ
 • Can I give you a hand? ฉันขอช่วยคุณได้ไหม

การตอบรับความช่วยเหลือ

 • Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
 • Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การตอบรับความช่วยเหลือ

 • Thank you very much. You’re so kind. ขอบคุณมาก คุณกรุณามากเลย
 • Thanks. It’s very kind/nice of you. ขอบคุณ คุณดีมากเลย

การปฏิเสธความช่วยเหลือ

 • Thanks a lot. But I think I should do that myself.
  ขอบคุณมาก แต่ผมคิดว่าผมควรทำเอง
 • Thank you very much. But I should be responsible for that.
  ขอบคุณมาก แต่ผมควรรับผิดชอบมันเอง

การขอร้อง (Requesting)

การขอร้อง

 • Can/Could I ….., please? ผมสามารถ …. ได้ไหม
 • Can you help me? คุณช่วยผมได้ไหม
 • Would you mind ….? คุณจะช่วย ….. ได้ไหม
 • Do you mind …..? คุณจะช่วย ….. ได้ไหม

การตอบรับคำขอร้อง

 • Yes./Yes, of course. ได้/ได้เลย
 • Sure! ได้เลย
 • No problem! ไม่มีปัญหา

การปฏิเสธคำขอร้อง

 • Sorry./I’m sorry. ผมเสียใจ
 • I’m sorry. I need it myself. ผมเสียใจ ผมจำเป็นต้องใช้
 • I’m afraid I can’t. ผมเกรงว่าจะไม่ได้

การแสดงความคิดเห็น (Expressing an Opinion)

การเห็นด้วย มีสำนวนที่ใช้อยู่หลายสำนวน เช่น

 • I agree. ผมเห็นด้วย
 • So do I. ฉันก็เช่นกัน
 • That’s a good idea. เป็นความคิดที่ดี
 • You’re right. ถูกของคุณ

ใช้อย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างเพื่อนฝูง เช่น

 • Good idea! ความคิดเยี่ยม!
 • That sounds great! ฟังดูเยี่ยมเลย!
 • Wonderful! วิเศษ!

การไม่เห็นด้วย

 • I don’t agree. ผมไม่เห็นด้วย
 • I think you’re wrong. ผมคิดว่าไม่ใช่
 • I don’t think so. ผมไม่คิดเช่นนั้น
 • I’m not sure. ฉันไม่แน่ใจ
 • I wouldn’t do that. ผมจะไม่ทำเช่นนั้น (ไม่เห็นด้วย)

การถาม

 • Do you have any (good) ideas? เธอมีความคิดอะไร (ดี ๆ) ไหม

การกล่าวชมเชย (Admiring)

สำนวนที่ใช้อย่างเป็นทางการ ได้แก่

 • I would like to compliment you on …. ฉันอยากจะชอชมเชยคุณในเรื่อง ….

สำนวนที่ใช้พูดกับเพื่อน ๆ อย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่

 • That’s nice. ดีจัง
 • That’s excellent. วิเศษจัง
 • Well done. ดี
 • Brilliant! วิเศษ
 • Great! เยี่ยม
 • Pretty good. ดี

ตัวอย่างสำนวนในการชมเชย

 • I really like your hairstyle. ผมชอบทรงผมของคุณจริง ๆ
 • I love your work. ผมชอบผลงานของคุณมาก
 • I think your idea is very nice. ฉันคิดว่าความของคุณดีมาก
 • Your watch is very beautiful. นาฬิกาของคุณสวยมาก
 • What a nice bag! ช่างเป็นกระเป๋าที่สวยอะไรเช่นนี้

การตอบรับคำชม

 • Oh, thank you. I just got it yesterday. ขอบคุณ ผมเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้เอง
 • Oh, thanks. My friend gave it to me. ขอบคุณ เพื่อนผมให้มา
 • Thank you. I’m glad you like it. ขอบคุณ ผมดีใจที่คุณชอบมัน
 • Thank you. It’s nice of you to say. ขอบคุณ ดีจังที่คุณชม
 • Thank you. Yours is also very nice. ขอบคุณ ของคุณก็ดีเช่นกัน

การแสดงความยินดี

 • Congratulations!
  ขอแสดงความยินดี
 • Happy Birthday
  สุขสันต์วันเกิด
 • Congratulations on your appointment/promotion/success//graduation.
  ขอแสดงความยินดีด้วยกับตำแหน่งใหม่/ความสำเร็จ/การศึกษาของคุณ
 • Congratulation on your winning the prize/award/contest.
  ขอแสดงความยินดีกับการชนะรางวัล/การแข่งขันของคุณ
 • Please give her my congratulations.
  ขอฝากแสดงความยินดีกับเธอด้วย
 • Please accept my congratulations.
  โปรดรับความยินดีของผมด้วย

การเชิญ (Inviting)

การเชิญ

 • Would you like to join the ride? คุณจะนั่งรถไปด้วยกันไหม
 • How about playing football? เล่นฟุตบอลกันไหม
 • Do you want to go swimming? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม

การตอบรับคำเชิญ

 • Thank you. I’d love to. ขอบคุณ ตกลง
 • Thanks. That sounds fun. ขอบคุณ ฟังดูน่าสนุกนะ
 • Thanks a lot. That sounds great! ขอบคุณ ฟังดูเยี่ยมเลย

การปฏิเสธคำเชิญ

 • I’m sorry but I’m so busy. ผมเสียใจ ผมไม่ว่าง
 • I’m sorry. I can’t. I have something to do. ผมเสียใจ ผมมีอะไรต้องทำ
 • I’m sorry. I already have a plan this evening. ผมเสียใจ ผมไม่ว่างเย็นนี้

สำนวนอื่น ๆ ได้แก่

 • Thank you for your invitation. ขอบคุณที่เชิญมา
 • Thank you for inviting me. ขอบคุณที่เชิญมา
 • Thank you for coming. ขอบคุณที่มา
 • I’m glad you could come. ดีใจที่เธอมาได้
 • It’s good to see you. ดีใจที่ได้พบคุณ
 • Come in, please. เข้ามาข้างในก่อน
 • Could I see Mary? ขอพบแมรี่ได้ไหม
 • Just a moment, please. รอสักครู่นะ
 • I’m sorry. She is out now. เสียใจด้วย ตอนนี้เธอออกไปข้างนอก
 • Have/take a seat, please. เชิญนั่ง
 • I’ve been waiting for you. ผมกำลังรอคุณอยู่
 • I was afraid you weren’t coming. ฉันคิดว่าคุณจะไม่มาแล้ว

คำและสำนวนอื่น ๆ ในชีวิตประจำวัน (Other Words & Expressions in Everyday Life)

ศัพท์และวลีที่ควรรู้

ยานพาหนะ & การขนส่ง

 • car รถยนต์
 • taxi รถแท็กซี่
 • bus รถประจำทาง
 • coach รถทัวร์
 • train รถไฟ
 • plane/airplane เครื่องบิน
 • boat เรือ
 • port/pier ท่าเรือ
 • bus stop ป้ายรถเมล์
 • bus terminals สถานีขนส่ง
 • airport สนามบิน
 • domestic ภายในประเทศ
 • international ระหว่างประเทศ
 • railway station สถานีรถไฟ
 • sky/electric train รถไฟฟ้า
 • underground/subway รถไฟใต้ดิน
 • bicycle/bike รถจักรยาน
 • motorcycle/motorbike รถจักรยานยนต์
 • tricycle รถสามล้อถีบ
 • Tuk-Tuk รถตุ๊กตุ๊ก
 • van รถตู้
 • truck/lorry รถบรรทุก
 • express way ทางด่วน
 • highway ทางหลวง
 • footpath/pavement ทางเท้า
 • (pedestrian) crossing ทางม้าลาย
 • short cut ทางลัด
 • take a bus นั่งรถเมล์
 • take a ferry นั่งเรือข้ามฟาก
 • by bus โดยรถเมล์
 • get on ขึ้น (รถเมล์)
 • get off ลง (รถเมล์)
 • get in ขึ้น (รถ)
 • fare ค่าโดยสาร

ตำแหน่งที่ตั้งและทิศทาง

 • opposite ตรงข้าม
 • across from ตรงข้าม
 • near ใกล้
 • far ไกล
 • next to ติดกับ/ถัดจาก
 • beside ข้าง ๆ
 • close to ใกล้ ๆ กับ
 • in front of ข้างหน้า
 • behind ข้างหลัง
 • between ระหว่าง
 • on the right (hand/side) ด้านขวามือ
 • on the left (hand/side) ด้านซ้ายมือ
 • on the corner of ตรงหัวมุม
 • on บน
 • in ใน
 • at ที่

กิจวัตรประจำวัน

 • wake up ตื่นนอน/รู้สึกตัว
 • get up ตื่นนอน, ลุกขึ้น
 • breakfast อาหารเช้า
 • brunch อาหารเข้า+กลางวัน
 • lunch อาหารกลางวัน
 • dinner อาหารเย็น
 • early แต่เช้า, ก่อน
 • late ช้า, สาย, ดึก
 • activities กิจกรรม
 • routine กิจวัตรประจำวัน
 • hobby งานอดิเรก
 • leave home ออกจากบ้าน
 • arrive at college ไปถึงวิทยาลัย
 • get/arrive home กลับถึงบ้าน
 • free/spare time เวลาว่าง
 • weekend วันหยุดสุดสัปดาห์
 • weekday/working day/workday วันธรรมดา/วันทำงาน (จันทร์-ศุกร์)

ลักษณะการกระทำ

 • always เสมอ ๆ
 • usually ปกติ
 • often บ่อย ๆ
 • sometimes บางครั้ง
 • occasionally บางโอกาส
 • seldom ไม่ค่อยจะ
 • from time to time บางครั้งบางคราว
 • rarely แทบจะไม่
 • ever เคย
 • never ไม่เคย

กิจกรรมบันเทิงและสันทนาการ

 • go to the cinema/movies ไปดูหนัง
 • go to see a film/movie ไปดูหนัง
 • action movies หนังบู๊
 • comedies หนังตลก
 • horror movies หนังสยองขวัญ/ผี
 • musicals หนังเพลง
 • romance movies หนังรัก/โรแมนติก
 • drama หนังชีวิต
 • thrillers หนังตื่นเต้นหวาดเสียว
 • tragedies หนังโศกนาฏกรรม
 • science fiction หนังเชิงวิทยาศาสตร์
 • opera ละคร
 • soap opera ละครทีวี/วิทยุ

สำนวนประโยคที่ควรรู้

 • I like to sing./I like singing. ฉันชอบร้องเพลง
 • I like to read./I like reading. ฉันชอบอ่านหนังสือ
 • I’d like a glass of water, please. ขอน้ำแก้วหนึ่งครับ
 • Samet is a beautiful island. เสม็ดเป็นเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่ง
 • I have an appointment with a friend tonight. ผมมีนัดกับเพื่อนคืนนี้
 • How do you say that? คุณพูดว่าอย่างไร
 • How do you do that? คุณทำยังไง
 • How do you spell that? คุณสะกดอย่างไร
 • Open the door, please. กรุณาเปิดประตูด้วย
 • Close the windows, please. กรุณาปิดหน้าต่างด้วย
 • Press the button here, please. กรุณากดปุ่มตรงนี้
 • Turn the light on, please. กรุณาเปิดไฟ
 • Turn the light off, please. กรุณาปิดไฟ
 • Let’s have something to eat. หาอะไรกินกันเถอะ
 • Would you like something to eat? คุณอยากกินอะไรไหม
 • Don’t look so serious. อย่าทำหน้าเครียดอย่างนั้น
 • Don’t be serious. อย่าคิดมาก/ไม่ต้องคิดหนัก
 • Relax/Calm down. ใจเย็น ๆ (อย่าคิดมาก)
 • I’m serious./I really mean it! ผมพูดจริงนะ
 • I speak a little English. ผมพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • I can speak a bit of English. ผมสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เล็กหน่อย
 • Somchai is going out with Somsri. สมชายออกไปกับสมศรี
 • I’m sorry. Mike is not in now. เสียใจด้วย ตอนนี้ไมค์ไม่อยู่
 • I got angry with him. ฉันโมโหเขา
 • Are you angry at me? คุณโกรธฉันหรือเปล่า
 • Would you like ice cream? คุณอยากทานไอศครีมไหม
 • Would you care for ice cream? คุณอยากทานไอศครีมไหม
 • Would you like to go to ….? คุณอยากไป …… ไหม
 • What will you do tomorrow? คุณจะทำอะไรพรุ่งนี้
 • I’d like some coffee, please. ผมขอกาแฟ
 • Help me, please. กรุณาช่วยฉันด้วย
 • Can you help me with this? กรุณาช่วยผมเรื่องนี้ด้วย
 • There are ………… มี ………… (มากกว่า 1 อย่าง)
 • There is ………… มี ………… (1 อย่าง)
 • How’s your work? งานคุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • How’s your study? การเรียนคุณเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your holiday? พักร้อนเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your weekend? เสาร์-อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How’s your fried rice? ข้าวผัดอร่อยไหม
 • Great! อร่อยมาก
 • How’s yours? แล้วของคุณล่ะ
 • How’s John? จอห์นเป็นอย่างไร (สบายดีหรือ)
 • What’s Somchai like? สมชายเป็นคนแบบไหน
 • He’s very kind/talkative/cheerful. เขาเป็นคนใจดี/ช่างพูด/ร่าเริง
 • He always looks happy. เธอมักจะดูมีความสุขเสมอ
 • She’s very honest/patient. เธอเป็นคนซื่อสัตย์/อดทน
 • She’s very serious/shy. เธอเป็นคนจริงจัง/ขี้อาย
 • What’s Bangkok like? กรุงเทพ ฯ เป็นอย่างไร
 • What do you think of Thailand? คุณคิดอย่างไรกับประเทศไทย
 • Where are you going? กำลังจะไปไหน
 • What are you doing? กำลังทำอะไรอยู่
 • What will I do?/What am I going to do? ผมจะทำอย่างไร
 • Do you enjoy the work? คุณชอบงานนั้นไหม
 • Was it fun? มันสนุกไหม
 • Can you swim? คุณว่ายน้ำได้ไหม
 • Do you smoke? คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า
 • The show was fun. การแสดงสนุกจัง
 • I’ve been to Patthaya. ผมเคยไปพัทยา
 • I’ve seen you before. ฉันเคยเห็นคุณมาก่อน
 • I must go./I have to go. ผมต้องไปล่ะ
 • I’m interested in cooking. ฉันสนใจการทำอาหาร
 • Cooking is interesting. การทำอาหารน่าสนใจ
 • Could you please slow down? กรุณาพูดช้า ๆ หน่อยได้ไหม
 • Could you speak more slowly, please? กรุณาพูดช้า ๆ หน่อยได้ไหม
 • I’m bored. ฉันเบื่อ
 • It’s boring. มันน่าเบื่อ
 • I’m excited. ฉันรู้สึกตื่นเต้น
 • It’s exciting. มันน่าตื่นเต้น
 • Do you have any paper clips? คุณมีที่หนีบกระดาษไหม
 • I’d like to buy some drink? ผมอยากจะซื้ออะไรดื่มสักหน่อย
 • It’s getting late/dark? จะสายแล้ว/จะมืดแล้ว
 • I’d better be going now. ผมไปตอนนี้ดีกว่า
 • I’ve had a good time this evening. ผมสนุกมากเลยเย็นนี้
 • I enjoyed the dinner very much. อาหารมื้อเย็นนี้เยี่ยมมาก
 • Say hello to Tom. ฝากสวัสดีทอมแทนผมด้วย
 • Pass my regards to Kelly. ฝากความระลึกถึงแคลลี่แทนผมด้วย
 • Pass my love to Jane. ฝากความรักถึงเจนให้ผมด้วย
 • Take care of yourself. ดูแลตัวเองด้วยนะ
 • Take it easy. ทำตัวตามสบายนะ
 • Please come and see me again. แล้วมาหาใหม่นะ
 • When can I see you next time? แล้วจะพบกันอีกเมื่อไร
 • It’s a nice day. วันนี้อากาศดีจังนะ
 • I can’t find ………….. ผมหา …. ไม่เจอ
 • Hurry up! รีบ ๆ หน่อย
 • Don’t bother me. อย่ากวนผมสิ
 • I’m coming. ผมกำลังไป
 • That’s my favorite dish. นั่นเป็นอาหารจานโปรดของผม
 • I don’t like that. ฉันไม่ชอบอย่างนั้น
 • I’m going to bed. ผมจะเข้านอนแล้ว
 • Will you wake me up at 6 o’clock? ปลุกฉันตอน 6 โมงได้ไหม
 • I was up late last night. เมื่อคืนผมนอนดึก
 • I’m going to play football. ผมจะเล่นฟุตบอล
 • What time are you coming back? เธอจะกลับมากี่โมง
 • Around five. ราว ๆ 5 โมงเย็น
 • We’ll start at ten. เราจะเริ่มเวลา 10 โมง
 • That’s great/wonderful. เยี่ยม/วิเศษเลย
 • Bring the camera. เอากล้องถ่ายรูปไปด้วย
 • Don’t forget anything. อย่าลืมอะไรนะ
 • I can’t go with you. ฉันไปกับพวกเธอไม่ได้
 • Can you wait a moment? รอสักครู่ได้ไหม
 • I’ll be waiting for you at …… at four. ผมจะรอคุณที่ … ตอน 4 โมง
 • What do you do in your spare time? เธอทำอะไรในเวลาว่าง
 • What do you do when you have a free time? เธอทำอะไรในเวลาว่าง
 • I listen to music. ฉันฟังเพลง
 • What kind of music do you like? คุณชอบดนตรีประเภทไหน
 • Pop music. เพลงป๊อบ
 • Are you interested in ……? คุณสนใจใน ….. หรือเปล่า
 • Do you like ….? คุณชอบ ….. ไหม
 • I read books. ฉันอ่านหนังสือ
 • I like fishing. ฉันชอบตกปลา
 • Do you have a hobby? คุณมีงานอดิเรกไหม
 • What are your hobbies? งานอดิเรกของคุณคืออะไร
 • I collect stamps/coins. ผมสะสมแสตมป์/เหรียญกษาปณ์
 • I’m hungry/thirsty. ฉันหิว/หิวน้ำ
 • How did you make it? คุณทำมันอย่างไร
 • How do you like it? คุณชอบแบบไหน
 • When will you be ready? คุณจะพร้อมเมื่อไร
 • Next Monday. วันจันทร์หน้า
 • Something is wrong with this tape recorder. มีสิ่งผิดปกติกับเครื่องเล่นเทปนี้
 • The lamp doesn’t light. โคมไฟไม่มีแสง
 • It doesn’t work. มันไม่ทำงาน
 • Will you take a look at it for me? ช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • I think it’s broken. ฉันคิดว่ามันเสีย
 • It’s not plugged in. ไม่ได้เสียบปลั๊กน่ะ
 • Can you fix/repair it for me? เธอช่วยซ่อมมันให้ฉันหน่อยได้ไหม
 • There’s a fire someplace. เกิดไฟไหม้ขึ้นที่ไหนสักแห่ง
 • There’s been an accident somewhere. เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่ไหนสักแห่ง
 • Let’s go and see. เราไปดูกันเถอะ
 • Is anybody hurt? มีใครได้รับบาดเจ็บไหม
 • Two people were injured. มีบาดเจ็บ 2 คน

ที่มา e4thai.com

เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด เก่งภาษาอังกฤษฝึกพูด เช้า เย็น คลิปเรียนภาษาอังกฤษ


เลี้ยงลูกให้เก่ง เลี้ยงลูกให้ฉลาด

No comments yet.

Leave a Reply