ความรู้สำหรับเด็ก เสริมความรู้สำหรับเด็ก เลี้ยงลูกให้ฉลาด

แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction) คลิปเรียนภาษาอังกฤษ

แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ (Self Introduction) คลิปเรียนภาษาอังกฤษ
 ฝึกพูดภาษาอังกฤษ , คลิปเรียนภาษาอังกฤษ, เรียนภาษาอังกฤษ, พูดคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ

อ่านบทความ-เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเต­ิม (ฟรี) ได้ที่
www.ThaiBizSolutions.com และ www.NakedEnglish.net
หัวข้อ: บทความที่น่าสนใจ
[จัดทำและสอนโดย อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง]
Follow เราได้ที่: facebook.com/ThaiBizSolutions

เพิ่มเติม เรามาดูการแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ พื้นฐานๆ 

 • Let me introduce myself. My name is. SUWIMON
  ฉันขออนุญาติแนะนำตัวเอง ดิฉันชื่อสุวิมล
 • My nickname is SU
  ชื่อเล่นของฉันคือ สุ
 • I am studying at Click-kid School.
  ฉันกำลังศึกษาอยู่โรงเรียนคลิกคิดส์
 • I am studying in grade 5.
  (ฉันกำลังเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่5)
 • I live in Bangkok .
  ฉันอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
 • I live with my parents.
  ฉันอยู่กับพ่อแม่
 • I have two older brother and younger sister.
  ฉันมีพี่ชาย 2คนและน้องสาวอีก1คน
 • My hobby is drawing pictures.
  งานอดิเรกของฉันคือวาดภาพ
 • My favorite sport is badminton.
  กีฬาที่ฉันชื่นชอบคือกีฬาแบตมินตัน

การแนะนำตนเองแบบเป็นกันเอง

 • Hello. (ทักทาย)
  เฮ็ลโล๊ (สวัสดี)
 • My name’s Tongdee. (บอกชื่อ)
  มาย เนมส ทองดี (ผมชื่อทองดี)
 • I’m from Thailand. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
  ไอม ฟรอม ไท๊แลนด (ผมมาจากประเทศไทย)
 • I’m an exchange student. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
  ไอม เมิน นิกซเช๊นจ สติ๊วเดินท (ผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน)
 • Glad to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
  แกลด ทะ มีท ชู (ดีใจที่ได้เจอกัน)

การแนะนำตนเองแบบเป็นทางการ

 • Good morning. (ทักทาย)
  กุด ม๊อนิง (อรุนสวัสดิ์ครับ)
 • May I introduce myself? (ขออนุญาต)
  เม๊ ยาย ยินทระดิ๊วซ มายเซ๊ลฟ (ผมขออนุญาตแนะนำตัวเองนะครับ)
 • My name is Somchai Rakdee. (บอกชื่อ)
  มาย เนม มิส สมชาย รักดี (ผมชื่อสมชาย รักดี)
 • I’m the marketing manager from ABC company. (ข้อมูลเพิ่มเติม)
  ไอม เดอะ ม๊าคิททิง แม๊นนิจเจอะ ฟรอม เอบีซี คั๊มพะนี (ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดจากบริษัทเอบีซี)
 • Nice to meet you. (แสดงความยินดีที่ได้เจอกัน)
  ไนซ ทะ มีท ชู (ยินดีที่ได้รู้จัก)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://blog.janthai.com/การแนะนําตัวเป็นภาษาอังกฤษ-2838.html


แนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ พูดคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ (Self Introduction) คลิปเรียนภาษาอังกฤษ


เลี้ยงลูกให้เก่ง เลี้ยงลูกให้ฉลาด

No comments yet.

Leave a Reply