ความรู้สำหรับเด็ก เสริมความรู้สำหรับเด็ก เลี้ยงลูกให้ฉลาด

สอนการหัดเล่นเปียโนเบื้องต้นและท่าทางในการเล่นเปียโน Piano Basic : คลิป


สอนการหัดเล่นเปียโนเบื้องต้นและท่าทางในการเล่นเปียโน Piano Basic : คลิปสอนเล่นเปียโน
สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเล่ นเปียโนมาก่อน ให้สามารถเป็นแนวทางในการศึกษาก ารเล่นเปียโนด้วยตนเองได้เนื้อห าประกอบไปด้วย การทำความรู้จักกับเปียโนท่าทาง การบรรเลง

YouTube Preview Image

คลิปสอนเล่นเปียโน l การหัดเล่นเปียโนเบื้องต้นและท่าทางในการเล่นเปียโน Piano Basic เล่นเปียโน


เลี้ยงลูกให้เก่ง เลี้ยงลูกให้ฉลาด

No comments yet.

Leave a Reply